Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

(Business Registration Certificate)

Thẩm mỹ viện Quốc tế Venus By Asian