Địa chỉ: 61-63 Đường 3/2, Q10, TP Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 2B-2C Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, TP HCM

  HỆ THỐNG CƠ SỞ

  Địa chỉ: Cơ sở 1 61-63 Đường 3/2, Q10, TP Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 0977.808.234 - 0908.220.456

  Địa chỉ: Cơ sở 2 2B-2C Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, TP HCM

  Điện thoại: 0964.308.345 - 0896.042.345